pondělí 29. března 2010

Výstava "65 obrazů ...", první tisková zpráva


FOTOGRAFIE Z OSVOBOZENÍ

Dnes již často zapomínáme, že naši rodiče či prarodiče byli poznamenáni válkou, která nesla název světová. Zapomínáme, že v roce 1945 přišlo osvobození, zapomínáme, že k tomu mohlo dojít jen smrtí mnoha miliónů vojáků. Ano, zanedlouho tomu bude přesně šedesát pět let, kdy byla osvobozena naše země. Dnes jako bychom zapomínali, že valnou část Evropy a ostatně i našeho území osvobodila Rudá armáda. Tuto skutečnost si však můžeme připomenout na nové výstavě, kterou právě v Plzni pod názvem „65 obrazů války a vítězství“ pořádá galerie „U andělíčka“ ve Veleslavínové ulici číslo 30. Výstava se koná od 30. března do 16. dubna, otevřeno je v pracovní dny od 10 do 17 hodin.

Na výstavě jsou unikátní fotografie z archivu Sovinformbyra (předchůdce Ruské tiskové agentury Novosti), tak i Muzea ozbrojených sil Ruské Federace.


Hlavními aktéry expozice „65 obrazů války a vítězství" jsou lidé, prostí vojáci, kteří denně ušli desítky kilometrů po dlouhých válečných cestách. Spatříte zde vojáky Rudé armády v okamžicích bojů, odpočinku, velitele, jejichž válečné umění pomohlo porazit krutého nepřítele. Na některých fotografiích jsou zachyceni i příslušníci Prvního československého armádního sboru, kteří před více než pětašedesáti lety odvážně bojovali po boku Rudé armády za svobodu své vlasti.


V expozici jsou i vzácné snímky, které pořídili váleční fotografové během pražské vojenské operace Rudé armády, směřující ke konečné likvidaci fašistů a k osvobození československé metropole. Již mnoho let uplynulo od konce války a čas je neúprosný, každý rok nás opouštějí další veteráni. Naštěstí zůstávají jejich obrazy, přesvědčivé svědectví tohoto těžkého, ale i hrdinského období. Ty nám dovolují s odstupem let a přeměn, ke kterým ve světě došlo, zamyslet se nad přínosem starší generace pro současnou historii. Umožňují nám spatřit tváře těch, kteří se postavili na odpor hitlerovské agresi.


K osvobození Československa přispěli značnou měrou příslušníci Prvního československého armádního sboru pod vedením generála Ludvíka Svobody. Od roku 1943 bojovali po boku Rudé armády na území SSSR, později se sbor účastnil Karpatsko-dukelské operace a konečných bojů za osvobození Československa.

Osvobození Československa bylo završeno vlastně až 11. května 1945 bitvou u Milína poblíž Příbrami, kde se poté sovětská vojska setkala s jednotkami americké armády. Účet bojů po „kapitulaci“ fašistického Německa byl vysoký – padlo přes jedenáct tisíc sovětských vojáků. Padli vlastně již po válce.


Expozice „65 obrazů války a vítězství" je putovní, bude vystavena v několika městech České republiky včetně Prahy. Na přípravě této výstavy se podíleli pracovníci zastupitelských úřadů Ruské federace v Praze a Karlových Varech. Galerie „U andělíčka“ je první zastávkou.


Na závěr nezbývá nic jiného než připomenout, že osvobození Československa spojeneckými armádami za přispění živelného povstání českého obyvatelstva proti hitlerovským okupantům bylo závěrečnou etapou na cestě ke konečnému vítězství zemí protihitlerovské koalice v Evropě.

Žádné komentáře:

Okomentovat