čtvrtek 8. dubna 2010

Galerie v novém ... podruhé

Pohled z nové galerie (patra) do útrob hlavní výstavní prostory ...
Nový prostor láká ke vstupu ... a samozřejmě i ke koupi obrazu, který prosvětlí Váš domov.


V galerii přibyla nová galerie, tedy patro ... (ve spodní části již můžete vidět některé z fotografií současné výstavy)

Na počátku tohoto blogu (na před ... a předchozí stránce) jsme Vám slibovali a možná i barvitě popisovali naší galerii v novém, svěžejším hávu. Ale to byla jen slova, pod kterými si může kdokoliv představit téměř vše ...
A tak teď přidáváme několik fotografií z doby těsně před zahájením vernisáže této výstavy, kde si i Vy můžete vytvořit obrázek o tom, jak naše galerie doslova prokoukla ...


V galerii se po delší době objevil náš Andělíček, na kterého si naši dlouholetí návštěvníci a příznivci pamatují z předchozích míst, kde se naše galerie v Plzni vyskytovala ... (o jeho historii snad někdy příště ...)

středa 31. března 2010

Napsali o nás ...


V Plzeňském deníku (č. 74 z pondělí 29. března 2010) na straně 11 v rubrice KULTURA vyšel velký článek pana Petra Dvořáka „Unikátní fotografie z války vystaví jako první Plzeň“, který podrobně – včetně zveřejněné archivní fotografie – informuje o výstavě. Děkujeme.Katalog výstavy


Na vernisáži výstavy – dne 29. března 2010 – byl představen výstavní katalog, který byl vydán galerií „U andělíčka“, jeho součástí je popis všech šedesátipěti vystavených obrazů v českém a ruském jazyce. Dále obsahuje úvodní slovo galeristy a kurátora výstavy pana Jožky Osoby, včetně osobní vzpomínky na jeho otce – vojáka „svobodovce“, mimo jiné i „aktéra“ jedné z válečných fotografií.Katalog byl realizován za laskavého přispění společnosti PRESSFIL Plzeň s.r.o.Vystavené fotografie (III.)


Pátá „Pražané vítají příslušníky Československého armádního sboru“ pochází opět z archivu RIA-Novosti a je datována květnem 1945. První čs. jednotky dorazily do Prahy dne 10. května a o sedm dní později (17.) se v centru Prahy konala velká přehlídka československých vojsk.


Na šesté je zachycena „Kulometná jednotka československé brigády“ v prosinci roku 1943 (Archiv Muzea ozbrojených sil Ruské federace). Vzhledem k udání doby vzniku fotografie je možné se domnívat, že se jedná o naše vojáky, kteří se účastní závěrečné fáze bojů o Dněpr (samotná – gigantická – bitva o Dněpr se odehrávala od 24. srpna do 23. prosince 1943).


Vystavené fotografie (II.)


V pořadí třetí fotografie – jejím autorem je V. Tarasevič – má název „Obránci Leningradu“ a vznikla v zimě roku 1941. Obležení Leningradu (dnes Sankt Peterburgu) německou armádou trvalo od 8. září 1941 do 27. ledna 1944 a představuje jednu z největších bitev Velké vlastenecké války.


Blokáda města trvala téměř 900 dnů, při ní obě strany zaznamenaly rozsáhlé ztráty vojáků i techniky a ve městě samotném zemřelo hladem na jeden milión lidí, zejména v zimě 1941/42, na počátku obležení.Jen pro ilustraci – v důsledku blokády se denní příděly chleba snížily na 200 gramů pro dělníky a techniky a 100 gramů pro kancelářské pracovníky, rodinné příslušníky a děti. V zimě 1941/42 bylo město navíc zcela bez elektrického proudu. Od února 1943 bylo možno díky částečnému prolomení blokády zvýšit příděly chleba pro dělníky z 250 na 600 gramů a pro ostatní obyvatelstvo ze 125 na 400 gramů na hlavu.


Čtvrtá pod názvem „Boje skončily“ pochází z května 1945 (archiv RIA-Novosti). Zde není ani důležité z jakého místa fotografie pochází, či kdo konkrétně – jmenovitě – je hlavní postavou snímku. To asi nejdůležitější je radost, radost ze skončení války i radost z jejího přežití … zkrátka v Evropě je mír.


úterý 30. března 2010

Vystavené fotografie (I.)

Vzhledem k tomu, že výstava potrvá pouze necelé tři týdny, rozhodli jsme se pro Vás na těchto stránkách publikovat některé vystavené fotografie.

První z nich je fotografie, pořízená roku 1941 s podtitulem "Těžké cesty války" (autor I. Ozerskij). Zde snad není co dodávat, tvář vojáka mluví sama za sebe. Únava, vyčerpání, ústup ...


Druhá v pořadí je "Česká ostřelovačka Marie Ljalková", fotografie pochází z podzimu roku 1943 (originál Archiv Muzea ozbrojených sil Ruské federace).

Při pátrání pro tento článek o tom, kdo je vlastně paní Ljalková jsme zjistili, že je to naše první a poslední žena s ostřelovačskou puškou v první linii za druhé světové války, která se mimo jiné účastnila i bojů u Sokolova. Tam byla za své statečné chování navržena na vyznamenání sovětským řádem Rudé hvězdy.

V návrhu na vyznamenání se doslova píše: „Snajper od 2.roty, 9.3. při útoku na Sokolovo jako jediná žena-snajper postupovala v prvním sledu roty, svým statečným chováním strhovala mužstvo vpřed, mezi prvními vnikla do osady, kde se zúčastnila boje o zpevněný dům, zabila 5 nepřátelských automatčíků. Navržení na Orděn Krasnoj zvězdy.

Pokud se o této statečné ženě chcete dozvědět víc, doplňujeme odkazem na jedinečný web "Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války", který uvádí i její medailon:

http://www.zeny-bojujici.cz/medailonky/82

pondělí 29. března 2010

Výstava na výstavě ...

Zdá se to být poněkud protismyslný a nelogický titulek, ale opak je pravdou. Součástí právě otevírané výstavy "65 obrazů války a vítězství" je i výstava "Známek a dopisnic Sovětského svazu z meziválečné doby (1921-1941)" známého plzeňského vystavovatele pana Pavla Hauznera.
Jedná se o ukázku ze špičkového filatelistického exponátu, který na národní výstavě poštovních známek v Jihlavě obdržel zlatou medaili.

Překvapení pro filatelisty ...

Jistě neočekávaným překvapením pro sběratele - filatelisty - bude tato výstava. Ve spolupráci s plzeňskou společností PRESSFIL Plzeň s.r.o. byla vydána příležitostná přítisková dopisnice České pošty s.p. nominální hodnoty 10,00 CZK.

Je vydána v limitovaném nákladu pouhých 1.000 kusů a jistě se stane trvalou vzpomínkou na tuto putovní výstavu.

Vernisáž výstavy

Dnešního dne - v pondělí 29. března 2010 - se od 17.00 hodin v naší galerii uskuteční vernisáž výstavy "65 obrazů války a vítězství".
Srdečně zveme všechny naše příznivce a zájemce o výstavu. Přikládáme pozvánku na vernisáž.Výstava "65 obrazů ...", první tisková zpráva


FOTOGRAFIE Z OSVOBOZENÍ

Dnes již často zapomínáme, že naši rodiče či prarodiče byli poznamenáni válkou, která nesla název světová. Zapomínáme, že v roce 1945 přišlo osvobození, zapomínáme, že k tomu mohlo dojít jen smrtí mnoha miliónů vojáků. Ano, zanedlouho tomu bude přesně šedesát pět let, kdy byla osvobozena naše země. Dnes jako bychom zapomínali, že valnou část Evropy a ostatně i našeho území osvobodila Rudá armáda. Tuto skutečnost si však můžeme připomenout na nové výstavě, kterou právě v Plzni pod názvem „65 obrazů války a vítězství“ pořádá galerie „U andělíčka“ ve Veleslavínové ulici číslo 30. Výstava se koná od 30. března do 16. dubna, otevřeno je v pracovní dny od 10 do 17 hodin.

Na výstavě jsou unikátní fotografie z archivu Sovinformbyra (předchůdce Ruské tiskové agentury Novosti), tak i Muzea ozbrojených sil Ruské Federace.


Hlavními aktéry expozice „65 obrazů války a vítězství" jsou lidé, prostí vojáci, kteří denně ušli desítky kilometrů po dlouhých válečných cestách. Spatříte zde vojáky Rudé armády v okamžicích bojů, odpočinku, velitele, jejichž válečné umění pomohlo porazit krutého nepřítele. Na některých fotografiích jsou zachyceni i příslušníci Prvního československého armádního sboru, kteří před více než pětašedesáti lety odvážně bojovali po boku Rudé armády za svobodu své vlasti.


V expozici jsou i vzácné snímky, které pořídili váleční fotografové během pražské vojenské operace Rudé armády, směřující ke konečné likvidaci fašistů a k osvobození československé metropole. Již mnoho let uplynulo od konce války a čas je neúprosný, každý rok nás opouštějí další veteráni. Naštěstí zůstávají jejich obrazy, přesvědčivé svědectví tohoto těžkého, ale i hrdinského období. Ty nám dovolují s odstupem let a přeměn, ke kterým ve světě došlo, zamyslet se nad přínosem starší generace pro současnou historii. Umožňují nám spatřit tváře těch, kteří se postavili na odpor hitlerovské agresi.


K osvobození Československa přispěli značnou měrou příslušníci Prvního československého armádního sboru pod vedením generála Ludvíka Svobody. Od roku 1943 bojovali po boku Rudé armády na území SSSR, později se sbor účastnil Karpatsko-dukelské operace a konečných bojů za osvobození Československa.

Osvobození Československa bylo završeno vlastně až 11. května 1945 bitvou u Milína poblíž Příbrami, kde se poté sovětská vojska setkala s jednotkami americké armády. Účet bojů po „kapitulaci“ fašistického Německa byl vysoký – padlo přes jedenáct tisíc sovětských vojáků. Padli vlastně již po válce.


Expozice „65 obrazů války a vítězství" je putovní, bude vystavena v několika městech České republiky včetně Prahy. Na přípravě této výstavy se podíleli pracovníci zastupitelských úřadů Ruské federace v Praze a Karlových Varech. Galerie „U andělíčka“ je první zastávkou.


Na závěr nezbývá nic jiného než připomenout, že osvobození Československa spojeneckými armádami za přispění živelného povstání českého obyvatelstva proti hitlerovským okupantům bylo závěrečnou etapou na cestě ke konečnému vítězství zemí protihitlerovské koalice v Evropě.

Plakát výstavy "65 obrazů války a vítězství"

Chcete-li nám pomoci s propagací, přinášíme Vám plakát nové výstavy. Budeme rádi, pokud o výstavě budete informovat ve svém okolí. Některé fotografie jsou skutečně unikátní ...

Nová výstava je tu ...

Po odmlce způsobené "vylepšením" výstavních prostor je tu nová výstava. Tentokrát unikátních fotografií z archivu Sovinformbira (předchůdce Ruské tiskové agentury Novosti) a Muzea ozbrojených sil Ruské federace. Spolupořadatelem výstavy pod názvem "65 obrazů války a vítězství" je Velvyslanectví Ruské federace v České republice.
Kurátorem výstavy se stal pan Jožka Osoba. Výstava potrvá od úterý 30. března do pátku 16. dubna 2010.

neděle 28. března 2010

Galerie v novém ...

Po rekonstrukci se opět otvírá naše galerie "U andělíčka". Přijďte se podívat na novou - vylepšenou - podobu galerie. Věříme, že se budete cítit dobře a snad si i dobře vyberete nějaký hezký obraz k vyzdobení Vašich domácích prostor.
Pro Ty, kteří u nás ještě nebyli, připomínáme adresu: Veleslavínova ulice 30, Plzeň.


Zvětšit mapu